Vesiylioikeus 6.9.1991 152/1991

Virka-apu - Menettely - Ympäristönsuojelulautakunnan toimivalta - Ilmeinen rikkomus - Ponttoonisilta - Luvan tarve

Samalle paikalle, johon korkein hallinto-oikeus ei päätöksellään
ollut sallinut rakennettavaksi kävelysiltaa, oli rakennettu
ponttoonisilta. Ympäristönsuojelulautakunta oli voinut
pitää tilanomistajan rikkomusta ilmeisenä ja ilmoittaa asian
virka-apuasiana VEO:n tutkittavaksi ja ratkaistavaksi. VEO:n
ei olisi tullut jättää lautakunnan ilmoitusta tässä tilanteessa
tutkimatta sillä perusteella, että lautakunta ei voinut
olla hakijana asiassa.

Kumotessaan VEO:n päätöksen ja tutkiessaan asian välittömästi
VYO lausui, että tilanomistaja oli rakentanut rantatilansa
edustalla omistamansa saaren huvilansa piha-alueeksi. Sinne
käyntiä palveleva ponttoonirakennelma oli raskastekoinen ja
vaikeasti liikuteltavissa. Se tuli käytännössä sulkemaan saaren
ja rantatilan välissä olevan salmen sinä aikana, kun huvilalla
kesäaikana oleskeltiin. Näillä perusteilla rakennelmaa
oli pidettävä pääasiallisesti siltana.

Koska ponttoonisillasta saattoi aiheutua vesilain 1 luvun 15
§:ssä tarkoitettuja seurauksia, sitä ei saanut pitää paikallaan
ilman VEO:n lupaa. Koska haluttu tarkoitus oli mahdollista
saavuttaa ympäristöönsä paremmin sopivalla siltaratkaisulla,
rakennelma oli lisäksi rakennettu vesilain 2 luvun 3 §:n
vastaisesti. Näillä perusteilla VYO velvoitti tilanomistajan
poistamaan ponttoonirakennelman VYO:n määräämässä kohtuullisessa
ajassa sakon uhalla.
VesiL 1 luku 15 §
VesiL 2 luku 2 §
VesiL 2 luku 3 §
VesiL 20 luku 8 § 2 mom
VesiL 21 luku 3 §

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.