Uudenmaan LO 8.8.1991 860/5

Työnantajan sosiaaliturvamaksu - Maksun suuruus - Säännönmukaisten poistojen määrä

A Ky:n tilikaudella 1.1.-31.12.1989 maksamat ennakkoperintälain
4 §:n mukaiset palkat ovat olleet 3 271 782 markkaa
ja yhtiön kirjanpidossa tulon vähennykseksi kirjatut poistot
327 419 markkaa. Yhtiö on veroilmoituksessa tulouttanut
kuluvaan käyttöomaisuuteen luetun veneen yksityiskäytön
osuutena veneen hankintamenosta tehtyä poistoa 1 317 markkaa.
Lääninoikeus katsoi, että A Ky:n sosiaaliturvamaksun suuruutta
vuodelle 1991 määrättäessä on veroilmoituksessa ilmoitettuina
kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoista tehtyinä
säännönmukaisina poistoina pidettävä 326 102 markkaa
eli yhtiön kirjanpidossa tekemistä poistoista oli vähennettävä
yhtiön veroilmoituksessa tulouttama veneen yksityiskäytön
osuus poistosta. Ennakkoratkaisu vuodelle 1991.
A työnantajan sosiaaliturvamaksusta 1 § (990/91)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.