Turun ja Porin LO 31.12.1991 995/2

Toimeentulotuki - Työssäolovelvoite - Työttömyysturva

Onko henkilöllä, jolle työvoimaviranomaiset ovat määränneet
ns. kahdeksan viikon työssäolovelvoitteen ennen työttömyysturvan
piiriin pääsyä, oikeus toimeentulotukeen.
Vuonna 1934 syntyneelle miehelle, joka oli toistuvasti kieltäytynyt
työvoimatoimiston hänelle tarjoamista työmahdollisuuksista,
oli määrätty v. 1988 ns. kahdeksan viikon työssäolovelvoite,
jota hän ei ollut täyttänyt.
Sosiaalilautakunta oli 26.6.1991 pysyttänyt viranhaltijan
päätöksen, jolla hakijan toukokuuta 1991 koskeva toimeentulotukihakemus
oli hylätty työssäolovelvoitteen perusteella.
Lääninoikeus katsoi, ettei lautakunta ole voinut evätä toimeentulotukea
sillä perusteella, että toimeentulotukea ei
voida myöntää henkilölle, jolle työvoimaviranomaiset ovat
määränneet työssäolovelvoitteen ennen työttömyysturvan piiriin
pääsyä.
Valittajan oli katsottava olevan toimeentulotuen tarpeessa.
Ottaen huomioon valittajan iän, hänen asiakirjoista ilmenevän
työkykynsä sekä vallitsevan työllisyystilanteen, valittajan
ei voitu katsoa saavan tarpeen mukaista elatustaan
ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai
varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla
tai muulla tavalla. Lääninoikeus velvoitti lautakunnan
antamaan valittajalle toimeentulotukena toukokuulle
1991 laskelman mukaisen tulovajauksen.
SosiaalihuoltoL 30 §
SosiaalihuoltoL 32 §
TyöttömyysturvaL 11 §
Valtioneuvoston päätös toimeentulotuen yleisistä perusteista
(838/83) VNp 838/83

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.