Turun ja Porin LO 6.6.1991 502/1

Kunnallisasia - Kurinpidollinen rankaiseminen - Varoitus - Virantoimitusero - Salassapitovelvollisuus - Sosiaalihuolto

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oliko kodinhoitaja rikkonut
salassapitovelvollisuutta kertoessaan poliisikuulusteluissa
ja oikeudenkäynnissä todistajana asiakkaiden saamien siivouspalvelujen
määristä.
Kunnan virassa oleva kodinhoitaja L oli poliisikuulusteluissa
ja alioikeudessa todistajana kertonut eräiden kunnan palvelutalossa
asuvien henkilöiden sosiaalihuoltolain mukaisena
kotipalveluna saamista siivouspalveluista sekä erityisesti
siitä, että kyseiset henkilöt olivat saaneet näitä palveluja
suhteessa enemmän kuin muut.
Kunnanhallitus oli päättänyt virkasäännön nojalla kurinpitorangaistuksena
erottaa L:n virantoimituksesta kuukauden ajaksi,
koska L oli tahallisesti ja jatkuvasti rikkonut sosiaalihuoltolaissa
säädettyä salassapitovelvollisuuttaan.
Lääninoikeus katsoi, että L:n annettujen kotipalvelujen määrästä
kertomia seikkoja oli pidettävä sellaisena asiana, joka
sosiaalihuoltolain nojalla oli pidettävä salassa ja josta
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla
ei saa todistaa. L oli siten laiminlyönyt virkavelvollisuutensa
ja häntä oli voitu rangaista kurinpidollisesti.
Kun kuitenkin otettiin huomioon teon luonne ja ne olosuhteet,
joissa teko oli tapahtunut, lääninoikeus alensi kurinpitorangaistuksen
kirjalliseksi varoitukseksi.
KunL 75 §
KunL 139 §
SosiaalihuoltoL 17 §
SosiaalihuoltoL 20 §
SosiaalihuoltoL 57 §
SosiaalihuoltoA 9 §
OK 17 luku 23 § 1 mom 1 kohta
K:n kunnan virkasääntö 34 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.