Oulun LO 15.8.1991 533/I

Henkilökohtaisen tulon verotus - Tulonhankkimismeno - Tietokone - Opiskelu- ja jatkokoulutuskustannukset - Elantomeno - Sotakorkeakoulu

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voitiinko Sotakorkeakouluun
valmentautumiseen ja siellä opiskeluun käytetyn tietokoneen
hankkimisesta aiheutuneet kustannukset vähentää palkkatulosta
tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneina menoina.
Puolustuslaitoksen palveluksessa ollut upseeri oli ilmoituksensa
mukaan käyttänyt hankkimaansa tietokonetta verovuonna
valmentautumiseen Sotakorkeakoulun pääsykokeeseen ja teknillisiin
sekä kirjallisiin töihin Sotakorkeakoulussa. Valmistautumiseen
oli saatu palkallista lukulomaa, ja myös opiskelu
Sotakorkeakoulussa oli tapahtunut täysin palkkaeduin.
Lääninoikeus katsoi, että verovelvolliselle tietokoneen käytöstä
opiskeluun aiheutuneet kustannukset olivat lisäpätevyyden
hankkimisesta johtuneita kustannuksia ja ettei tietokoneen
hankintamenoa näin ollen voitu osaltakaan pitää opiskeluajalta
saadusta palkkatulosta verotuksessa vähennyskelpoisena
menona. Verovuosi 1987. Verovuosi 1988.
TVL 25 § 1 mom
TVL 27 § 1 mom
KHO:n päätös T:678, A:26.2.1992: Ei valituslupaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.