Mikkelin LO 10.7.1991 599

Leimavero - Velkakirja - Velkojan vaihtuminen - Erehdys

Oikeuskysymyksenä oli, onko velkakirja leimattava uudelleen,
kun pankki siirsi velkakirjan kaikkine oikeuksineen toiselle,
joka myönsi velalliselle uuden lainan tämän sijaan.
Velallisella oli ensin ollut laina X pankista. Velkakirjan
ehtojen mukaan korko oli 1,5 prosenttiyksikköä yli 3 kuukauden
Helibor-markkinakoron. Pankki Y maksoi velan jäljellä
olevan pääoman pankki X:lle, joka siirsi velkakirjan kaikkine
oikeuksineen Y:lle. Tämän velkakirjan sijaan kirjoitettiin
Y:ssä uusi velkakirja, jossa velan pääoma oli 17 600 mk korkeampi
kuin siirretyssä velkakirjassa. Korkoehtona oli 2 prosenttiyksikköä
yli pankki Y:n käyttämän viitekoron. Uuteen
velkakirjaan merkittiin, että se oli kirjoitettu siirretyn
sijaan ja että pankki säilyttää siirrettyä velkakirjaa mitätöitynä
velkasuhteen ajan. Kun uudesta velkakirjasta oli maksettu
leimaveroa enemmän kuin pääoman lisäyksen osalta, pankki
oli pyytänyt lääninverovirastoa palauttamaan liikaa maksetun
osan, koska se oli pankin mielestä maksettu erehdyksessä
aiheettomasti.
Lääninverovirasto hylkäsi hakemuksen, koska uutta velkakirjaa
oli pidettävä uutena luottona, josta oli maksettava leimaveroa
koko pääoman mukaan.
Lääninoikeus katsoi, että uutta velkakirjaa oli velkojan ja
velan korkoehdon muuttumisen vuoksi pidettävä uutena velkasitoumuksena,
ja hylkäsi pankin valituksen.
LeimaveroL 47 § 1 mom
LeimaveroL 95 § 1 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.