Kymen LO 26.11.1991 1184/I

Hallintoprosessi - Viranhaltijan päätös - Oikaisuvaatimusmenettely - Prosessinedellytys

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oliko lääninoikeuden otettava
viran puolesta huomioon myöhästyminen siinä tapauksessa, että
oikaisuvaatimus viranhaltijan päätöksestä oli jätetty säädetyn
määräajan jälkeen.
Sosiaalilautakunnan viranhaltija oli päätöksellään 17.5.1990
hylännyt A:n vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista
ja tukitoimista annetun lain nojalla tekemän hakemuksen
avustuksen myöntämisestä kuljetuspalveluihin ja pyykinpesukoneen
hankkimista varten.
Viranhaltijan päätös oli lähetetty A:lle tavallisena kirjeenä
18.5.1990, ja oikaisuvaatimus oli toimitettu sosiaalilautakuntaan
20.6.1990.
Sosiaalilautakunta oli päätöksellään hylännyt oikaisuvaatimuksen
ja merkinnyt tiedoksi, että oikaisuvaatimus oli saapunut
myöhässä.
Lääninoikeus kumosi ja poisti sosiaalilautakunnan päätöksen,
koska oikaisuvaatimus viranhaltijan päätökseen oli toimitettu
sosiaalilautakuntaan määräajan päätyttyä ja sosiaalilautakunnan
ei olisi tullut tutkia oikaisuvaatimusta myöhään
tehtynä. Viranhaltijan päätös jäi siten voimaan.
SosiaalihuoltoL 17 §
SosiaalihuoltoL 45 §
HTiedL 22 § 1 mom
Rihto:Hallintomenettelylain soveltaminen hallintolainkäytössä
(Lääninoikeuksien puheenjohtajien neuvottelupäivät
16.-17.9.1986)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.