Kuopion LO 13.6.1991 276/II

Elinkeinotulon verotus - Jälkiverotus - Kehitysalueiden veronhuojennuslaki - Poisto - Takaisinosoitus

Oliko yhtiöllä kehitysalueiden veronhuojennuksista annettuun
lakiin perustuen valituksessa tekemänsä uuden poistovaatimuksen
johdosta oikeus vähentää tulostaan käyttöomaisuuden
poistona jälkiverotuksen yhteydessä vaatimaansa
suurempi poisto.
Yhtiö oli vuoden 1982 loppupuolella aloittanut kasvihuoneen
rakentamisen. Se valmistui ja otettiin käyttöön keväällä
1983. Vuoden 1982 veroilmoituksessa yhtiö oli kasvihuoneen
osalta ilmoittanut käyttöönotettujen rakennusten hankintamenoksi
134.336,70 markkaa ja poistanut sen kokonaisuudessaan
kehitysalueiden veronhuojennuksista annetun lain perusteella
joskin sen vastaisesti ennen po. omaisuuden käyttöönottoa.
Poisto on jälkiverotuksin lisätty vuoden 1982
tuloon.
Yhtiölle on vuoden 1982 verotarkastuksen yhteydessä varattu
tilaisuus ilmoittaa, tehdäänkö ja minkä suuruisena poistot
kasvihuoneen hankintamenosta vuoden 1982 jälkeisinä
vuosina. Yhtiö on tuolloin vaatinut tehtäväksi vuodelta
1983 20 %:n poiston hankintamenosta. Verolautakunta on
asianmukaisesti kuullut yhtiötä tarkastuskertomuksen johdosta,
eikä yhtiö ole tältä osin esittänyt erilaista tahdonilmaisua.
Yhtiö on vuoden 1983 jälkiverotuksen yhteydessä
osoitettu saamaan takaisin vaadittua poistoa vastaava
vero, joka on pantu maksettavaksi vuodelta 1983.
Lääninoikeudelle tekemässään valituksessa yhtiö on vaatinut
saada vähentää kehitysalueiden veronhuojennuslain perusteella
koko kasvihuoneen hankintamenon vuoden 1983 tulosta.
Lääninoikeus katsoi, ettei yhtiöllä ollut enää oikeutta
vähentää vuoden 1983 tulostaan kasvihuoneen hankintamenon
poistoa jälkiverotuksen yhteydessä hyväksyttyä suurempana.
L kehitysalueiden veronhuojennuksista 2 §
VerotusL 83 §
VerotusL 84 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.