Hämeen LO 6.9.1991 923/1

Hallintoriita - Palkan takaisin periminen - Työllisyyslaki - Julkisoikeudellinen oikeussuhde - Työsopimus, Lääninoikeuden toimivalta

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, kuuluuko lääninoikeuden toimivaltaan tutkia työvoimaviranomaisen hakemusta, jossa oli vaadittu viranomaisen työllisyyslain säännösten perusteella yksityisoikeudellisella työsopimuksella velvoitetyöllistämän henkilön velvoittamista suorittamaan takaisin perusteettomasti saamansa palkan.

Työvoimapiirin toimiston lääninoikeudelle toimittamasta hallintoriitahakemuksesta ilmeni, että Tampereen työvoimatoimiston työllistämispalvelu oli tehnyt työnantajana pitkäaikaisesti työttömänä olleen henkilön A:n kanssa yksityisoikeudellisen työsopimuksen, jossa tämä oli sitoutunut työskentelemään laitosapulaisena Tampereen Ensikoti r.y.:n palveluksessa kuuden kuukauden ajan. Työvoimapiirin toimisto oli vaatinut A:n velvoittamista maksamaan takaisin hänelle perusteettomasti maksetut palkkaerät korkoineen.

Lääninoikeus jätti hakemuksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta, koska A:n palvelussuhde valtioon perustui yksityisoikeudelliseen työsopimukseen eikä asiassa siten ollut kysymys julkisoikeudellisesta oikeussuhdetta koskevasta hallintoriidasta. Vaatimus palkan takaisin perimisestä tuli näin ollen saattaa yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Lääninoikeuden päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Vähemmistöön jäänyt jäsen katsoi, että työvoimatoimisto oli työllisyyslain 16 §:n 2 momentin ja 18 §:n 3 momentin säännösten velvoittamana työllisyysmäärärahojen avulla järjestänyt A:lle työntekomahdollisuuden työllisyysasetuksen 24 §:n 6 momentin mukaisesti solmitusta työsopimuksesta ilmenevässä työpaikassa. Tehdyn työsopimuksen estämättä työvoimatoimiston ja A:n välisissä palkanmaksua koskevissa asioissa vallitsi julkisoikeudellinen oikeussuhde. Näistä syistä asianomainen jäsen oli valmis tutkimaan hakemuksen.

Lääninoikeuslaki 2 §
Oikeudenkäymiskaari 10 luku 1 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.