Förvaltningsdomstols avgöranden: 1991

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-138

Vaasan LO 11.9.1991 336/I
Tappiontasaus - Tappion vähentäminen - Ilmoitusvelvollisuus - Veroilmoituksen antaminen kehotuksetta
Vesiylioikeus 6.9.1991 152/1991
Virka-apu - Menettely - Ympäristönsuojelulautakunnan toimivalta - Ilmeinen rikkomus - Ponttoonisilta - Luvan tarve
Hämeen LO 6.9.1991 923/1
Hallintoriita - Palkan takaisin periminen - Työllisyyslaki - Julkisoikeudellinen oikeussuhde - Työsopimus, Lääninoikeuden toimivalta
Vesiylioikeus 4.9.1991 150/1991
Sillan rakentaminen - Lupaedellytykset - Luonnonkauneuden vähentäminen - Yleinen tarve - Intressivertailu
Hämeen LO 30.8.1991 903/1
Kunnan viranhaltija - Irtisanomisajan palkka - Hakemus - Täytäntöönpanokielto
Mikkelin LO 30.8.1991 671
Maatalousyrittäjän vuosiloma - Päätöksen valituskelpoisuus - Lomitustuntimäärä
Lapin LO 22.8.1991 987
Mielisairasasia - Alistaminen - Tutkimatta jättäminen
Hämeen LO 19.8.1991 849/1
Leimavero - Lainhuudatusleimavero - Veron määrä - Sukulaisten väliset luovutukset - Luovutus aviopuolisoille
Oulun LO 15.8.1991 533/I
Henkilökohtaisen tulon verotus - Tulonhankkimismeno - Tietokone - Opiskelu- ja jatkokoulutuskustannukset - Elantomeno - Sotakorkeakoulu
Uudenmaan LO 8.8.1991 860/5
Työnantajan sosiaaliturvamaksu - Maksun suuruus - Säännönmukaisten poistojen määrä
Pohjois-Karjalan LO 8.8.1991 463
Lasten kotihoidon tuki - Päivähoito - Alle kolmivuotias - Vanhemman valintaoikeus - Opiskelijan kesäloma
Vesiylioikeus 2.8.1991 129/1991
Perkauslupa - Menettely - Virallisperiaate - Hakemuksesta luopuminen - Hakemuksen peruuttaminen - Lausunnon raukeaminen
Mikkelin LO 10.7.1991 602
Leimavero - Arvopapereiden siirtoleimavero - Omistusoikeuden siirtyminen - Kaupan purkaminen
Mikkelin LO 10.7.1991 599
Leimavero - Velkakirja - Velkojan vaihtuminen - Erehdys
Turun ja Porin LO 20.6.1991 543/1
Lastensuojelu - Huostaanotto - Asianosainen - Valitusoikeus
Turun ja Porin LO 13.6.1991 411/2
Ennakonkanto - Maksuunpannun ennakon määrääminen uudelleen - Maksuunpannun ennakon poistaminen
Vesiylioikeus 13.6.1991 107/1991
Rikosasia - Vesilain säännösten rikkominen - Lupaehtojen rikkominen - Tuottamus - Rangaistava teko - Menettämisseuraamus - Rikoksen tuottama taloudellinen hyöty
Kuopion LO 13.6.1991 276/II
Elinkeinotulon verotus - Jälkiverotus - Kehitysalueiden veronhuojennuslaki - Poisto - Takaisinosoitus
Turun ja Porin LO 6.6.1991 502/1
Kunnallisasia - Kurinpidollinen rankaiseminen - Varoitus - Virantoimitusero - Salassapitovelvollisuus - Sosiaalihuolto
Vaasan LO 5.6.1991 200/I
Henkilökohtaisen tulon verotus - Satunnainen myyntivoitto - Yhtiöosuuden luovutus - Kilpailurajoitus
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-138

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.