Förvaltningsdomstols avgöranden: 1991

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-138

Turun ja Porin LO 31.12.1991 995/2
Toimeentulotuki - Työssäolovelvoite - Työttömyysturva
Keski-Suomen LO 20.12.1991 1179
Tulontasaus - Liikkeen lopetus - Yksityiskäyttöön otto
Vesiylioikeus 18.12.1991 252/1991
Riita-asia - Näyttövelvollisuus
Vesiylioikeus 18.12.1991 249/1991
Korvausvelvollisuus - Oikeus korvaukseen - Lupaehtojen muuttaminen - Vesistön säännöstely - Olosuhteiden muuttuminen - Uusi luonnontila
Turun ja Porin LO 17.12.1991 932/1
Kunnallisasia - Ammattioppilaitoksen lakkauttaminen - Liittovaltuuston päätös - Valituskelpoisuus
Mikkelin LO 17.12.1991 958
Kunnallisasia - Virkavaali - Ulkokuntalainen - Valitusoikeus - Lainvastaisuus - Tasa-arvo
Pohjois-Karjalan LO 16.12.1991 766
Metsätulo - Metsänhoitomaksu - Elinikäinen metsänmyynti- ja hakkuuoikeus - Oikea verovelvollinen
Uudenmaan LO 13.12.1991 1750/3
Perintöverotus - Lesken hallintaoikeus asuntoon - Surrogaattiomaisuus
Turun ja Porin LO 12.12.1991 893/2
Toimeentulotuki - Opiskelija - Yksityinen kosmetologikoulu - Elantomenot
Keski-Suomen LO 12.12.1991 1134
Ennakkoperintä - Työnantajan sosiaaliturvamaksu - Myyntiasiamies - Palkka
Uudenmaan LO 5.12.1991 1035/1
Mielenterveysasia - Vahvistamatta jättäminen - Mielisairaus - Alistaminen - Tahdosta riippumaton hoito
Vesiylioikeus 4.12.1991 231/1991
Pohjaveden ottamon suoja-alue - Maa-ainesten ottaminen - Soran kotitarvekäyttö
Lapin LO 3.12.1991 1369
Rakennusasia - Rakennuslupa - Kerrosala - Loma-asunto - Kellarikerros
Kuopion LO 2.12.1991 512/II
Kunnallisasia - Virkasuhde - Kelpoisuusvaatimukset - Viran julistaminen haettavaksi - Viran täyttäminen - Sitovuus
Vesiylioikeus 29.11.1991 223/1991
Menettely - Vahinkojen selvittäminen - Riita-asia - Lupaa edeltävän vahingon korvaaminen - Asioiden yhteenkuuluvuus - Asioiden yhdistäminen - Asioiden erottaminen - Tutkimatta jättäminen - Asian palauttaminen
Kymen LO 27.11.1991 1187/II
Elatusvelvollisuusvähennys
Kymen LO 26.11.1991 1184/I
Hallintoprosessi - Viranhaltijan päätös - Oikaisuvaatimusmenettely - Prosessinedellytys
Keski-Suomen LO 26.11.1991 1099
Perintövero - Veronkorotus - Kuolinpesä
Uudenmaan LO 26.11.1991 1191/6
Henkilökohtaisen tulon verotus - Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot - Ammattikirjallisuus
Keski-Suomen LO 25.11.1991 1075
Rakennuslupa - Esteellisyys - Rakennuslautakunta
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-138

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.