Vesiylioikeus 24.8.1988 70/1988

Lupa pohjaveden ottamiseen - Vedenottosopimus - Kiinnittämätön - Asian palauttaminen - Hakemuksen täydentäminen

VEO oli myöntänyt A:lle oikeuden ottaa vettä B:n tilan kaivosta
tilan edellisen omistajan ja A:n tekemän sopimuksen perusteella.
B haki muutosta.

VYO: Koska veden ottamista koskeva sopimus sitoo kiinnittämättömänä
ainoastaan sopimuspuolia ja tilan uusi omistaja ei ollut
ollut tietoinen vedenottosopimuksesta eikä hänen, sallimalla
veden ottamisen jatkua toistaiseksi, ollut katsottava
hyväksyneen sopimusta, vedenotto-oikeutta ei voitu perustaa
sanottuun sopimukseen. Tämän vuoksi VYO kumosi VEO:n päätöksen
ja palautti asian VEO:lle käsiteltäväksi vesilain 9 luvun 4
§:n 1 momentin mukaisena hakemusasiana. Ennen asian ratkaisemista
VEO:n tuli varata A:lle tilaisuus täydentää hakemustaan
luvan myöntämisedellytyksiä koskevalla selvityksellä.
VesiL 9 luku 4 § 1 mom
VesiL 16 luku 1 § 2 mom

Hollo: Erityinen kiinteistöoikeus (1984) s. 335-337
Rautiala: Kiinnityksestä (1981) s.7, 9-13

KHO:n päätös T:869, A:22.3.1989: Ei valituslupaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.