Uudenmaan LO 15.9.1988 1047/III

Lahjaverotus - Veronhuojennus - Maksuunpanematta jätettävä veron osa - Osakkeet - Varallisuusverotusperusteet

Perintöverolautakunta oli vahvistaessaan lahjana saatujen
osakkeiden osalta yritystoimintaa jatkavalle lahjansaajalle
perintö- ja lahjaverolain 63 a §:n 2 momentin mukaan maksuunpanematta
jätettävää veron osaa vahvistanut osakkeiden
varallisuusverotuksessa noudatettujen perusteiden mukaisen
arvon soveltaen tulo- ja varallisuusverolain 44 §:n säännöstä.
Lääninoikeus katsoi, että kysymyksen ollessa osakeyhtiön
osakkeista varallisuusverotusperusteiden mukainen arvo
oli vahvistettava saman lain 48 §:n 5 momentin ja sen perusteella
annetun valtiovarainministeriön päätöksen mukaan. Ennakkotieto
1988.
PerVL 63 a §
TVL 48 § 5 mom
Vvmp niistä perusteista, joiden mukaan verolautakunta vahvistaa tulo- ja varallisuusverolain 48 §:n 5 momentissa tarkoitettujen arvopapereiden arvon verotusta varten
22.10.1975/816

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.