Uudenmaan LO 24.2.1988 187/III

Negatiivinen oma pääoma - Velkojen korot - Yksityistalous

Ammatin tulosta rasittivat 22 423 markan korkomenot. Oma pääoma
oli tilikauden päättysessä negatiivinen 180 576 markkaa,
mistä 112 138 markan määrä oli johtunut tilikauden yksityiskäytöstä.
Verolautakunta oli katsonut, että verovelvollinen
oli verovuonna ottanut ammattitoiminnasta yksityiskäyttöönsä
vierasta pääomaa keskimäärin 132 663 markkaa ja tällä perusteella
lisännyt ammattituloon korkomenoista 12 602 markkaa.
Verovelvollisen kokonaistuloista oli vastaavasti tehty
10 000 markan korkovähennys.
Vieraan pääoman lisäys oli verovuonna ollut 220 144,34 markkaa,
josta pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäyksen osuus
oli 153 750 markkaa. Kaluston lisäys tilikaudella oli ollut
200 000 markkaa. Asiakirjoista ilmeni, että vieraan pääoman
lisäys oli 52 100 markan osalta muodostunut veroveloista.
Muilta osin vieraan pääoman lisäys katsottiin käytetyn
kalustohankintoihin ja ammatista aiheutuneisiin ostoihin.
Vieraan pääoman lisäystä ei ollut näin ollen miltään osin
katsottava käytetyn yksityistalouden hyväksi. Asiakirjoista
ei voitu päätellä, että tilikauden alussa ollut negatiivinen
oma pääoma olisi muodostunut sellaisista yksityisotoista,
jotka olisi katsottava ammattitoimintaa varten otetun vieraan
pääoman käyttämiseksi. Ammatinharjoittajalla oli oikeus
ottaa ammatista varoja yksityiskäyttöönsä. Lääninoikeus katsoi,
ettei ammattituloon ollut lisättävä osaakaan korkomenoista.
Ammattituloon korkomenoista tehty lisäys ja kokonaistulosta
tehty korkovähennys poistettiin. Verovuosi 1984.
ElinkVL 7 §
ElinkVL 18 § 2 kohta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.