Keski-Suomen LO 1.9.1988 970

Hallintoprosessi - Asiavirheen korjaaminen - Viranhaltijan päätöksen oikaiseminen - Valitus sosiaalilautakunnan päätöksestä

S vaati sosiaalilautakunnalta päivähoitomaksua koskeneen viranhaltijan päätöksen oikaisemista. Hän ei ollut saattanut viranhaltijan antamaa päätöstä asianmukaisessa järjestyksessä lautakunnan käsiteltäväksi. Viranhaltijan päätös oli näin ollen tullut lainvoimaiseksi. Lääninoikeus ei tutkinut S:n sosiaalilautakunnan päätöksestä tekemää valitusta, koska S:n oikaisuvaatimusta oli pidettävä hallintomenettelylain mukaisena asiavirheen korjaamisvaatimuksena, johon annettuun päätökseen ei saanut hakea valittamalla muutosta.

SosiaalihuoltoL 45 §
HallintomenettelyL 26 §
HallintomenettelyL 28 § 4 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.