Keski-Suomen LO 1.9.1988 969

Vammaispalvelu - Kuljetuspalvelun perusteiden vahvistaminen - Päätöksen valituskelpoisuus

KHO on kumonnut lääninoikeuden päätöksen. KHO:n päätöksen viitetiedot näkyvät ennakkotapauksen lopussa.

Oikeuskysymyksenä asiassa oli se sisälsikö vammaisille järjestettävien kuljetuspalveluiden perusteiden vahvistaminen valituskelpoisen päätöksen ja voitiinko päätöksellä rajoittaa kuljetusten kohteina olevia kuntia.

Sosiaalilautakunta vahvisti vammaisille järjestettävien kuljetuspalveluiden perusteet ja määräsi muun muassa, että kuljetusten tuli tapahtua kunnan talousalueella eli Jämsän ja Jyväskylän alueella. Kuljetustukea saanut I. valitti päätöksestä ja vaati sen kumoamista vammaispalvelulain vastaisena. Päätös estäisi hänelle myönnetyn tuen käyttämisen, koska hänen matkansa suuntautuivat Hankasalmen kuntaan.

Lääninoikeus katsoi, että lautakunnan päätös sisälsi I:tä koskevan valituskelpoisen ratkaisun ja kumosi päätöksen. Perustelunaan lääninoikeus totesi, että vaikeavammaiselle henkilölle järjestetään kohtuulliset kuljetuspalvelut, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Erityistä velvollisuutta kuljetuspalvelujen järjestämiseen ei kunnalla kuitenkaan ole ennen 1.1.1992. Tämän ajankohdan jälkeenkin kuljetuspalveluihin, jotka kunnan on järjestettävä vaikeavammaisille, kuuluvat vaikeavammaisen henkilön jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Tällaisia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Kuljetuspalvelun perusteiden tarkempi määrääminen on 1.1.1992 saakka kunnan harkinnassa.

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Tähän nähden lääninoikeus katsoi, ettei sosiaalilautakunnan olisi tullut rajoittaa Korpilahden vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelun piiriin kuuluvaa liikkumista tapahtuvaksi ainoastaan Korpilahden, Jämsän ja Jyväskylän alueilla muiden Korpilahden lähikuntien jäädessä kuljetuspalvelun piirin ulkopuolelle.

KHO:n päätös 19.12.1989 taltionumero 4721. Lääninoikeuden päätös kumottu.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.