Keski-Suomen LO 20.7.1988 812

Sairauskulut - Painonnostovälineet

Oliko painonnostovälineiden hankintameno sairauskustannus.

Asiakirjoista ilmeni, että S:lla on selkärangan rakenteellinen, mahdollisesti synnynnäinen poikkeavuus, mistä hänelle on todettu aiheutuvan kumaratyöhön liittyvää ristiselän kipeytymistä. Vaivojen ehkäisemiseksi hän oli lääkärinlausunnon mukaan harjoittanut voimistelua ja muuta liikuntaa ja on hankkinut verovuonna käyttöönsä 598 markan hintaiset painonnostovälineet, joiden avulla suoritetuilla lihaskuntoharjoitteilla on katsottu olevan merkitystä muun muassa selän toiminnallisuuden edistäjänä. Painonnostovälineet eivät yleensä ole sairauden hoitoon tarkoitettuja välineitä. S:n selkävian ja siitä aiheutuvien vaivojen hoidossa niillä on ainoastaan ehkäisevä, lihaskuntoa ylläpitävä ja terveyttä edistävä vaikutus. Lääninoikeus katsoo, että niiden hankintamenoa ei voida vähentää S:n verotuksessa sairauskuluna.

Lääninoikeuden puheenjohtaja katsoi äänestyslausunnossaan, johon asian esittelijä yhtyi eriävänä mielipiteenään: Pidän selvitettynä terveyskeskuslääkärin lausunnon perusteella, että verovelvollinen potee selkäsairautta lannerangan alaosassa, missä viides lannenikama on puutteellisesti kehittyneen takakaaren johdosta siirtynyt eteenpäin noin seitsemän millimetriä ja lisäksi oikealle noin viisi millimetriä. Verovelvollisen ikä huomioon ottaen selkärangan jäykistysleikkausta ei kannata tehdä, jollei siirtynyt nikama ala painaa selkäydintä. Lihaston kuntoutus ja voimistelu pitää oireet kurissa ja painonnostovälineillä lihaskuntoa voidaan oleellisesti parantaa. Verovelvollisella on oikeus vähentää vaadittu painonnostovälineiden hankintameno sairauskustannuksena.

TVL 29 § 1 mom 6 kohta

KHO:n päätös 24.5.1989 taltionumero1713. Ei muutoksenhakulupaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.