Keski-Suomen LO 3.3.1988 272

Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Matkakustannukset - Tiemestari

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, onko tiemestarilla oikeus vähentää asunnon ja työpaikan välisten matkojen kustannukset linja-auton vai oman auton käytön mukaan laskien.

A hoiti tiemestarin tehtäviä X:n tiemestaripiirissä 11.3. - 31.12.1985 välisenä aikana ja asui Y:n kunnassa. A:n omistamaan henkilöautoon oli asennettu työnantajan kustannuksella kiinteästi laitteita, joita hän tarvitsi tehtäviensä hoidossa paitsi työmaalla myös kotona iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Autoon oli asennettu autoradiopuhelin töiden johtamista ja valvontaa varten, tarkkuusmatkamittari, kitkamittari ja digitaalilämpömittari.

Verolautakunta vähensi tiemestarin päivittäiset asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset oman auton käytön mukaan laskettuina.

Lääninoikeus katsoi valtion- ja kunnanasiamiehen valituksen johdosta, että sanotut matkakulut oli vähennettävä osalta matkaa oman auton käytön mukaan ja osalta matkaa linja-auton käytön mukaan. A oli voinut kulkea kysymyksessä olevan matkan siten, että hän on käyttänyt Y:n ja Z:n linja-autoaseman välisellä matkaosuudella omaa autoa sekä sanotun linja-autoaseman ja X:n välisellä matkaosuudella linja-autoa. Omaa autoa ei ollut pidettävä halvimpana kulkuneuvona asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla sillä perusteella, että autoa on käytetty työssä.

Äänestys 2-1.

Eri mieltä ollut lääninoikeuden puheenjohtaja katsoi äänestyslausunnon, johon asian esittelijä yhtyi eriävänä mielipiteenään, että oman auton käyttäminen oli ollut välttämätöntä tiemestarin työn liikkuvuuden sekä päivystys- ja varallaolovalmiuden takia. Tiemestarin oli pitänyt olla autoradiopuhelimitse tavoitettavissa asunnollaan myös öisin ja viikonloppuisin. Omaa autoa oli vallinneissa olosuhteissa pidettävä sellaisena työvälineenä, jonka käytöstä aiheutuneet kulut, myös asunnon ja työpaikan välisiltä matkoilta, tiemestarilla oli oikeus vähentää oman auton käytön mukaan laskettuina, kuten verolautakunnassa oli sanotuista matkakuluista päätetty.

Verovuosi 1985.

Tulo- ja varallisuusveroL 26 § 1 mom 5 kohta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.