Keski-Suomen LO 16.2.1988 192

Perintövero - Veronkorotus - Perukirjan puutteellisuus

KHO on muuttanut lääninoikeuden päätöstä. KHO:n päätöksen viitetiedot näkyvät ennakkotapauksen lopussa.

Oikeuskysymyksenä asiassa oli veronkorotuksen määrääminen perukirjan ollessa puutteellinen. Perittävä myi yhdessä puolisonsa kanssa kuolinpäivänään eli 8.8.1985 pojalleen maatilan. Kauppahinta määrättiin suoritettavaksi muun ohessa siten, että ostajan oli maksettava kolmelle sisarelleen kullekin 9.900 markkaa, veljelleen 45.000 markkaa ja myyjille 165.000 markkaa. Perintöverotusta toimitettaessa lisättiin sisarusten perintöosuuksiin lahjoina mainitut sisarosuussuoritukset sekä tilan ostajan perintöosuuteen lahjana tilan käyvän arvon ja vastikkeen erotus 241.198 markkaa. Kun perukirjasta puuttuivat tiedot sanotusta kiinteistönkaupasta ja siihen liittyvistä suorituksista, kullekin perinnönsaajalle määrättiin 20 prosentin veronkorotus asiatiedoiltaan väärän perukirjan antamisen johdosta.

Lääninoikeus totesi, että perukirjasta puuttuivat tiedot 8.8.1985 tehdyssä kiinteistökaupassa sovituista suorituksista ostajan sisaruksille ja loppukauppahinnasta 165.000 markasta kuolinpesän varoina. Perukirja oli näin ollen annettu olennaisesti vaillinaisena, mistä valittajien on katsottava olleen tietoisia. Perintöverolautakunnalla oli tämän johdosta ollut oikeus määrätä veroa korotettavaksi. Veronkorotuksen määrä alennettiin kuitenkin 10 prosentiksi.

Äänestys.

PerVL 39a §

KHO:n päätös 23.12.1988 taltionumero 5158. Lääninoikeuden päätöstä muutettu.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.