Hämeen LO 1.9.1988 701/III

Henkilökohtaisen tulon verotus - Tulon hankkimis- ja säilyttämiskustannukset - Koulutus ammattitaidon säilyttämiseksi - Opiskelijavähennys

Oliko kysymyksessä koulutus ammattitaidon säilyttämiseksi ja ylläpitämiseksi vai opiskelijavähennykseen oikeuttava opiskelu. Vaihtoehdon vaikutus verotukseen.

Sähköasentaja oli työtodistuksen mukaan ollut vuodesta 1980 alkaen ja edelleen työnantajansa sähköosaston palveluksessa ja suorittanut prosessin sähkönjakelun, ohjausjärjestelmien, taajuusmuuttajakäyttöjen, muun tehoelektroniikan, ohjelmoitavan logiikan ja sisäjohtojen asennuksia sekä sähköosastolla esiintyneitä erilaisia korjaustöitä. Asentaja oli verovuonna 1986 käynyt Hämeenlinnan opettajaopiston ammattikoulun tietokoneasentajan iltalinjaa. Asentajan ilmoituksen mukaan koulun kestoaika oli yhdeksän kuukautta. Koulupäivä alkoi klo 16:30 ja päättyi klo 20:30. Koulutus iltalinjalla oli asentajalle tarpeellista, koska hän joutui työssään tekemisiin tietokonepohjaisten laitteiden kanssa. Asentajan vuotuinen rahapalkka oli 83 523 markkaa. Valituksessaan asentaja vaati opiskelijavähennyksen myöntämistä.

Verolautakunta vähensi tulon hankkimiskuluina iltalinjan käymisestä aiheutuneita matkakuluja, joita asentaja oli veroilmoituksessaan vaatinut 4 560 markkaa, 152 pv x 30 km x 85 p = 3 876 markkaa. Veronoikaisumenettelyssä asentajan opiskelijavähennystä koskeva vaatimus hylättiin. Valtion- ja kunnanasiamiehen valituksessa vaadittiin matkakuluvähennyksen poistamista, mikäli edellytykset opiskelijavähennyksen myöntämiselle olivat olemassa.

Lääninoikeus hylkäsi asentajan valituksen, koska kysymyksessä on ollut koulutus asentajan ammattitaidon säilyttämiseksi ja ylläpitämiseksi, jolloin todelliset kustannukset ovat vähennettävissä tulon hankkimis- ja säilyttämiskuluina, eikä opiskelijavähennykseen oikeuttava opiskelu, jolloin kustannukset ovat elantokukstannuksina vähennyskelvottomia.

Asian näin päättyessä raukesi lausunnon antaminen asiamiehen valituksesta.

Äänestys: 2-1. (Eriävä mielipide: Molemmat valitukset on hyväksyttävä.)

Verovuosi 1986.

TVL 25 §
TVL 27 §
TVL 36 § 1 mom 4 kohta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.