Uudenmaan LO 31.12.1987 2007/II

Hallintoriita - Pysäköintivirhemaksu - Maksumääräyksen tiedoksianto - Pysäköintivirhemaksusaamisen raukeaminen

Pysäköintivirhemaksua koskeva maksumääräys on annettava tiedoksi
tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 8 §:n
mukaisesti. Kun näin ei ollut menetelty ja virheen tekopäivästä
oli kulunut enemmän kuin kuusi kuukautta, oli oikeus
pysäköintivirhemaksun saamiseen rauennut. Asia on käsitelty
lääninoikeudessa hallintoriitana.
L pysäköintivirhemaksusta 11 §
L pysäköintivirhemaksusta 22 §
HTiedL 8 §
KHO:n päätös T:1055 A:6.4.1989 : Ei muutosta lopputulokseen,
päätös talennettu oikeustapausrekisteriin (FKHO)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.