Uudenmaan LO 16.12.1987 1664/IV

Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Matkakustannukset - Työmatka - Rakennusala - Asunnon ja työpaikan välinen matka

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, ovatko ns. erityisalalla
työskentelevän päivittäiset matkat asunnolta työpaikalle
TVL:n 25 §:n 1 momentissa tarkoitettuja matkoja vai 26 §:n
1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja asunnon ja työpaikan
välisiä matkoja.
Lääninoikeus katsoi, että matkoja oli pidettävä TVL:n 26 §:n
1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuina asunnon ja työpaikan välisinä
matkoina. Koska julkisia kulkuneuvoja voitiin käyttää,
matkakustannukset oli vähennettävä niiden käytöstä aiheutuneiden
kustannusten mukaisesti. Verovuosi 1983. Täysistunto.
Äänestys 17-9.
Vähemmistö katsoi, että ns. erityisalalla työskentelevän
ole TVL:n 26 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja matkoja
ja lausui: Työmatkoja ei ole pidettävä TVL:n 26 §:n 1 momentin
5 kohdassa tarkoitettuina asunnon ja työpaikan välisinä
matkoina. Työmatkoista aiheutuneet kustannukset, joita
työnantaja ei ole korvannut, ovat vähennyskelpoisia TVL:n
25 §:n 1 momentin nojalla tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä
aiheutuneina menoina. Työmatkoina on pidettävä matkoja,
jotka täyttävät TVL:n 22 §:n 1 momentin 8 kohdassa ja
sen perusteella annetussa verohallituksen päätöksessä määritellyt
työmatkan tunnusmerkit. Verovelvollisen päivittäiset
työmatkat asunnolta erityisille työntekemispaikoille on katsottava
edellä tarkoitetuiksi työmatkoiksi, joista aiheutuneet
todelliset matkakustannukset vähennetään TVL:n 25 §:n
1 momentin nojalla.
TVL 26 § 1 mom 5 kohta
KHO:n päätös A:17.11.1988 T:4649 : Ei muutoksenhakulupaa
(tarkastusasiamies)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.