Uudenmaan LO 17.12.1987 1460/III

Omaisuuden arvostusperusteet - Verotettava perintöosuus - Lakiosa - Perinnönjako

Leski oli puolisoiden keskinäisen omistusoikeustestamentin
perusteella perinyt perinnönjättäjän omaisuuden. Rintaperilliset
olivat vaatineet lakiosiaan. Toimitetussa perinnönjaossa
rintaperilliset olivat saaneet lakiosansa rahana. Verovelvollisen
perinnönjaossa lakiosana saama rahamäärä oli
pienempi kuin lakiosaa vastaava osuus perintöverotuksessa
vahvistetusta pesän säästöstä. Koska rintaperillisen lainmukainen
lakiosa, jota hän oli vaatinut, oli yksi neljäsosa
perinnönjättäjän omaisuuden arvosta, hänen oli suoritettava
perintöveroa tuosta osuudestaan riippumatta siitä,
mitä varoja hän oli perinnönjaossa saanut.
PK 7 luku 1 §
PerVL 6 § PerVL 9 § 1 mom PerVL 10 § 1 mom
PerVL 25 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.