Uudenmaan LO 17.12.1987 1454/III

Perintövero - Verotettava perintöosuus - Perinnönjako

Perillinen A sai sovintojakona toimitetussa perinnönjaossa
muun muassa metsätilan ja perillinen B lähinnä rahavaroja.
Heidän osuutensa muodostuivat perinnönjakokirjassa yhtä suuriksi.
Metsätila oli jaossa arvostettu PK:n 25 luvun 2 §:n
1 momentissa mainittuja arvoja soveltaen. Perintöverolautakunta
korotti tilan arvoa ja vahvisti näin korotetusta pesän
arvosta molempien perillisten verotettavat perintöosuudet
yhtä suuriksi.
Perillinen B vaati valituksessaan, että hänen verotettava
perintöosuutensa alennetaan vastaamaan hänen osalleen perinnönjaossa
tulleen omaisuuden arvoa.
Lääninoikeus: PK:n 25 luvun säännökset edellyttävät maatalouden
harjoittamista, eikä niitä voida soveltaa metsätiloihin.
Toimitettua perinnönjakoa ei tämän johdoata voida pitää
sellaisena lainmukaisena perinnönjakona, jonka perusteella
perintöverotus olisi toimitettava. B:n lainmukainen
perintöosuus on puolet kuolinpesän omaisuuden arvosta ja
hänen on suoritettava perintöveroa tästä perintöosuudestaan
riippumatta siitä, mitä omaisuusesineitä hän on perinnönjaossa
saanut. Äänestys 2-1.
Eri mieltä ollut jäsen: Osakkaat saavat toimittaa perinnönjaon
sopimallaan tavalla. A ja B eivät ole perinnönjaossa
siten poikenneet pesän jakamista koskevista säännöksistä, että
B olisi velvollinen suorittamaan perintöveroa enemmästä
kuin mitä hänen osalleen on perinnönjaossa tullut. Perintöverotus
olisi PerVL:n 49 §:n nojalla kumottava kokonaisuudessaan
uuden perinnönjakokirjaan perustuvan verotuksen toimit-
tamiseksi.
PerVL 1 § 1 mom
PerVL 25 § 1 mom
PerVL 25 § 3 mom
PerVL 36 §
PK 25 luku

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.