Uudenmaan LO 27.11.1987 826/VI

Elinkeinotulon verotus - Kirjanpidon merkitys - Osinkovähennys - Jakokelpoiset varat - Aktivoidut korot

Yhtiö oli kirjanpidossaan aktivoinut saneeraustyöhön kohdistuvat
5 013 702 markan rakennusaikaiset korot, jotka verotuksessa
vähennettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 23 §:n mukaisesti vuosikuluina. Yhtiön taseen mukainen
vapaa oma pääoma oli 5 876 472 markkaa ja yhtiö oli päättänyt
jakaa 1 344 000 markkaa osinkoa. Lääninverolautakunta
katsoi, että aktivoitujen korkojen määrä oli yhtiön jakokelpoisten
varojen määrää laskettaessa vähennettävä yhtiön vapaasta
omasta pääomasta ja hyväksyi tämän vuoksi osinkovähennyksen
vain siltä osin kuin yhtiön vapaa oma pääoma vähennettynä
aktivoitujen korkojen määrällä oli riittänyt
osingonjakoon eli 862 770 markan osingon osalta.
Koska yhtiön menettelyä korkojen vähentämisen osalta ei ollut
pidettävä kirjanpitolain säännösten vastaisena eikä osingonjako
ollut tapahtunut osakeyhtiölain 12 luvun 2 §:n 1 momentin
vastaisesti, ei se seikka, että korot oli verotuksessa
vähennettävä vuosikuluina, rajoittanut yhtiön jakokelpoisten
varojen määrää eikä siten estänyt koko jaetun osingon perusteella
lasketun osinkovähennyksen tekemistä. Verovuosi 1982.
ElinkVL 18 § 4 kohta
ElinkVL 23 §
OYL 12 luku 2 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.