Turun ja Porin LO 10.12.1987 959/I

Kunnallisasia - Toimikunta - Tasa-arvo

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n
2 momenttia, jonka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa
ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnan lautakunnissa
tulee, jollei erityisistä syistä muuta johdu, olla
sekä naisia että miehiä, ei ollut sovellettava kunnanhallituksen
asettamiin toimikuntiin.
KunL 62 §
KunL 139 §
L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 § 2 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.