Pohjois-Karjalan LO 29.12.1987 500/I

Leimavero - Lainhuuto - Luovutetun omaisuuden arvo - Arvio - Vaihtosopimus

Kiinteistölle oli haettu lainhuutoa vaihtosopimuksen perusteella,
jossa vastikkeeksi oli luovutettu välirahan lisäksi
asunto-osakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttivat sekä parhaillaan
rakennettavana olleessa talossa sijaitsevan huoneiston
hallintaan että ko. kiinteistölle myöhemmin rakennettavaan
rakennukseen tulevien kahden asuinhuoneiston ja yhden autotallin
hallintaan. Luovutuskirjassa ei ollut mainittu kiinteistön
eikä osakkeiden arvoa.
Kun lainhuudon hakija ei ollut esittänyt selvitystä osakkeiden
arvosta, kiinteistötuomari oli määrännyt leimaveron niiden
osalta 5 000 markan perusteella huoneistoneliömetriltä
sen arvon mukaan, mikä niillä katsottiin olevan luovutuksen
ajankohtana tiedossa olleiden seikkojen perusteella.
Myös lääninoikeus katsoi, että vaihdossa saadun kiinteistön
lainhuudatusleimavero oli määrättävä arvioimalla ja siinä oli
otettava huomioon muutkin tiedossa olevat seikat kuin kiinteistön
ja vastikkeeksi annettujen osakkeiden verotusarvot
sekä väliraha. Lääninoikeus piti ilmeisenä, että lainhuudon
hakijan esittämä kyseisellä alueella olleiden huoneistojen
keskimääräinen verotusarvo oli liian alhainen vaihtosopimuksesta
määrättävän leimaveron perusteeksi. Vaikka valittajina
olleet rakennusliike ja asunto-osakeyhtiö olisivat voineet
esittää selvitystä osakkeiden arvosta, sitä ei ollut esitetty.
Lääninoikeus alensi keskeneräisen talon osalta arvon
4 500 markaksi neliömetriltä ja myöhemmin rakennettavan talon
autotallin osalta 1 400 markaksi neliömetriltä.
LeimaveroL 16 §
LeimaveroL 23 §
Vrt. Tunturi: Lainhuudatusleimaverosta (1982) ss. 17-23

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.