Mikkelin LO 9.12.1987 1017

Henkilökohtaisen tulon verotus - Tulonhankkimismeno - Poisto - Tietokone - ATK-materiaali - Elantomeno

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oliko äidinkielen lehtorilla
oikeus vähentää tulostaan tietokoneen ja ATK-materiaalin
hankintakustannukset.
Valittaja hoiti päätoimenaan peruskoulun yläasteen äidinkielen
lehtorin tointa ja sivutyönään hän opetti äidinkieltä
sairaanhoito-oppilaitoksessa. Yläasteella hän hoiti 10.
luokan ATK-opetukseen kuuluvan tekstinkäsittelyjakson opetuksen.
Lisäksi valittaja oli toiminut peruskoulun opettajien
koulutuspäivillä tekstinkäsittelyä koskevan jakson kouluttajana.
Valittaja oli hankkinut verovuonna yhteensä 20 000 markkaa
maksaneet IBM PC/1 -merkkisen tietokoneen, siihen liittyvän
laatukirjoittimen, arkinsyöttölaitteen ja ohjelmointikielen.
Lisäksi hän oli hankkinut erilaista ATK-materiaalia 645 markalla.
Verolautakunta ei ollut hyväksynyt osaakaan laitteiston eikä
ATK-materiaalin hankintahinnoista vähennyskelpoiseksi menoksi.
Ottaen huomioon valittajan opetustehtävien laadun ja määrän
sekä muun esitetyn selvityksen lääninoikeus katsoi, että
puolet laitteiston ja ATK-materiaalin hankintamenosta oli
tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneena vähennyskelpoista
muun osan ollessa vähennyskelvotonta elantokustannusta.
Näin ollen valittajalla oli oikeus tehdä verovuonna
30 prosentin poisto 10 000 markasta sekä oikeus vähentää
vuosimenona tuloistaan ATK-materiaalin hankintakustannuksia
323 markkaa. Verovuosi 1985.
Äänestys 2-1. Eri mieltä ollut jäsen katsoi, ettei tietokoneen
hankintamenoa ollut osaksikaan pidettävä tulon hankkimisesta
tai säilyttämisestä johtuneena kustannuksena, koska
valittaja oli äidinkielen opettaja ja hänellä oli verovuonna
ollut vain kaksi viikkotuntia tekstinkäsittelyn opetusta.
TVL 25 §
TVL 26 § 2 mom
TVL 27 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.