Vaasan LO 5.12.1986 2109

Ennakkoperintä - Luontoisetu - Asuntovaunu

X Oy aikoi hankkia omistukseensa uuden asuntovaunun ja luovuttaa
sen toimitusjohtajansa Y:n käyttöön luontoisetuna.
Asiaa lääninverovirastossa valmisteltaessa oli selvitetty,
että kysymyksessä oleva uusi asuntovaunu maksoi noin 58.000
markkaa ja että sen vuosivuokra oli 25.000 markkaa ja kuukausivuokra
3.200 markkaa.
Lääninverovirasto lausui ennakkoratkaisuna, että asuntovaunuetu
on otettava huomioon ennakkoperinnässä koko siltä ajalta,
jonka asuntovaunu on Y:n käytettävissä. Asuntovaunuedun raha-arvona
ennakonpidätyksessä oli vaunun hankintavuotena 1986
pidettävä 2.000 markkaa kuukaudessa.
Lääninoikeus katsoi, että asuntovaunun luontoisetuarvoa ei
voida vahvistaa asuntoetua koskevien säännösten mukaisesti.
Y:n oli katsottava saavan luontoisetua koko siltä ajalta,
jonka asuntovaunu on hänen käytettävissään eikä vain niiltä
päiviltä, joina hän asuntovaunua käyttää. Kun otettiin huomioon
se vuokra, jonka Y joutuisi maksamaan saadakseen vastaavan
tasoisen asuntovaunun vapaasti käytettäväkseen ympäri
vuoden, ei lääninveroviraston vahvistamaa luontoisetuarvoa
voitu pitää edun käypää hintaa suurempana.
EnnakkoperintäL 4 §
EnnakkoperintäL 17 §
VeroHp 984/1985 ennakonpidätyksessä vuonna 1986 noudatetta vista luontoisetujen laskentaperusteista
KHO:n päätös T:1985 A:22.5.1987: Ei muutoksenhakulupaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.