Uudenmaan LO 5.12.1986 1579/III

Elinkeinotulon verotus - Käyttöomaisuus - Auton yksityiskäyttö - Peitelty osingonjako - Palkkameno

Verolautakunta oli katsonut, että osakeyhtiön käyttöomaisuuteen
kuuluvaa autoa oli käytetty myös osakkaiden yksityisajoihin
ja lisännyt yhtiön tuloon tällä perusteella osan tulosta
rasittavista automenoista. Asiakirjoista ilmeni, että
yhtiö oli maksanut tilikauden aikana palkkaa toimitusjohtajana
toimivalle osakkaalleen 51 000 markkaa ja toiselle osakkaalleen
17 850 markkaa. Autoetua ei ollut ilmoitettu annetun
kummallekaan osakkaalle.
Osakeyhtiössä työskentelevän osakkaan yhtiön auton yksityiskäytöstä
saamaa etuutta on pidettävä palkkana siitä huolimatta,
ettei sitä ole käsitelty kirjanpidossa palkkana paitsi
milloin verotuslain 57 §:n soveltamisen edellytykset ovat
olemassa. Asiassa ei ollut näytetty, että yhtiö olisi antanut
osakkailleen auton yksityiskäyttöä vastaavan etuuden
osakkuusaseman perusteella tai, että työsuhteen perusteella
suoritetut etuudet olisivat yhteensä suuremmat kuin mitä oli
pidettävä kohtuullisena. Lääninoikeus katsoi, että yksityiskäytöstä
aiheutuneet yhtiön tulosta rasittavat automenot olivat
yhtiön vähennyskelpoisia menoja. Verovuosi 1982.
ElinkVL 7 §
ElinkVL 8 § 2 kohta
ElinkVL 8 § 4 kohta
ElinkVL 12 §
ElinkVL 30 §
VerotusL 57 § 1 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.