Turun ja Porin LO 18.12.1986 1338/III

Henkilökohtaisen tulon verotus - Sivulahja - Avioero - Avio-oikeus - Tasingosta luopuminen - Lahjoitus entiselle puolisolle - Ositussopimus

Kysymys oli siitä, saiko henkilö kunnallisverotuksessa veronalaisen
lahjan, kun hänen entinen puolisonsa ennen avioeroa
tehdyn sopimuksen mukaisesti eron jälkeen vahvistetussa ositussopimuksessa
luopui vaatimasta entiseltä puolisoltaan
avio-oikeutensa mukaista tasinkoa tämän omaisuudesta.
Puolisot olivat avioeron varalta sopineet, että mies, joka
myönsi itsensä syypääksi avioeroon, luopuu osituksessa oikeudestaan
vaatia avio-oikeutensa mukaista osuutta vaimon
yksin omistamasta omakotikiinteistöstä. Myös puolisoiden yhteinen
omaisuus, mm. asuntoyksiön hallintaan oikeuttavat
osakkeet, jäisi vaimon omistukseen miehen omistamaa henkilöautoa
ja henkilökohtaista irtaimistoa lukuunottamatta. Raastuvanoikeuden
tuomittua puolisot avioeroon avioeron varalta
tehty sopimus vahvistettiin ositussopimukseksi.
Lääninoikeus totesi kunnanasiamiehen valituksen johdosta,
että miestä ei ollut avioerossa tuomittu menettämään oikeuttaan
saada avio-oikeuden nojalla entisen vaimonsa omaisuutta
eikä häntä myöskään ollut velvoitettu suorittamaan vahingonkorvausta.
Hänen oli siten muukin asiakirjoista saatava selvitys
huomioon ottaen katsottava ositussopimuksessa luopuneen
oikeudestaan saada tasinkoa entisen puolisonsa omaisuudesta.
Vaimo oli siten saanut vastikkeetta etua, jota oli pidettävä
kunnallisverotuksessa hänen veronalaisena tulonaan
entiseltä puolisolta saatuna lahjana 10.000 markkaa ylittävältä
osalta. Verovuosi 1982.
TVL 22 § 1 mom 1 kohta
ks. TPLO:n päätös T:808/III, A:4.7.1986 lahjaverotuksen
osalta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.