Turun ja Porin LO 18.2.1986 224/III

Kunnallisasia - Kuntien yhteistoiminta - Kuntainliitto - Liittovaltuusto - Vapaaehtoinen toiminta - Paikkajaon hyväksyminen

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voiko yleistä ammattikoulua
ylläpitävän kuntainliiton liittovaltuusto vahvistaa kuntainliiton
yhteyteen perustetun maatalousoppilaitoksen toimintaan
vapaaehtoisuuden pohjalta osallistuvien kuntien paikkajaon,
vaikka A:n kaupunki oli paikkojen merkitsemiselle
asettanut tietyt ehdot, jotka eivät olleet kaikilta osin toteutuneet.
A:n kaupunki oli ilmoittanut kuntainliitolle, että se osallistuu
maatalousoppilaitoksen perustamiseen ja merkitsee maatalousoppilaitoksen
28 oppilaspaikasta 4,5 paikkaa edellyttäen,
että toiminta aloitetaan 1.8.1986 ja että kunnat ovat
merkinneet kaikki 28 aloituspaikkaa ennen perustamispäätöksen
tekemistä. Osallistuvat kunnat olivat kuitenkin merkinneet
aloituspaikoista vain 25,25 paikkaa. Toiminta kuntainliiton
nimissä alkoi vuoden 1985 alusta.
Liittovaltuusto päätti 30.11.1984 hyväksyä kuntien oppilaspaikat
perustetun maatalousoppilaitoksen osalta kuntien paikkojen
merkintää koskevien ilmoitusten mukaisesti eli A:n
kaupungin paikkaluvuksi vahvistettiin 4,5. Samalla liittovaltuusto
päätti, että merkitsemättä jääneet 2,75 oppilaspaikkaa
merkitään paikkoja merkinneiden kuntien yhteispaikoiksi,
jotka pyritään ensi tilassa myymään jo mukana oleville
tai mukaan tuleville muille kunnille.
Lääninoikeus kumosi liittovaltuuston päätöksen muun muassa
A:n kaupunginhallituksen valituksesta perustellen päätöstä
sillä, että osallistuminen maatalousoppilaitoksen toimintaan
on ollut kunnille vapaaehtoista. Kun otettiin huomioon A:n
kaupunginvaltuuston maatalousoppilaitoksen toimintaan osallistumiselle
ja paikkojen merkitsemiselle asettamat ehdot,
jotka eivät sellaisenaan olleet toteutuneet, liittovaltuuston
ei olisi tullut vahvistaa paikkajakoa A:n kaupungin osalta,
vaan todeta kaupungin siinä vaiheessa jäävän pois maatalousoppilaitoksen
toiminnasta.
KunL 103 § 3 mom
KunL 103 § 4 mom
KunL 122 § 1 mom
KunL 139 §
KunL 140 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.