Pohjois-Karjalan LO 21.3.1986 143/I

Lääninoikeus - Selvitys viran puolesta - Perintöverotus - Omaisuuden arvostusperuste

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, onko lääninoikeudella valtionasiamiehen
perintöverovalituksen johdosta velvollisuus hankkia
viran puolesta selvitys pesän varoihin kuuluvan omakotikiinteistön
arvosta. Kysymys oli myös siitä, voitiinko omakotitalon
arvona ilman muuta selvitystä pitää sen alentamatonta
jälleenhankinta-arvoa. Perintöverolautakunta katsoi
omakotikiinteistön arvoksi verotusarvon.
Kun käypänä arvona pidettävästä todennäköisestä luovutushinnasta
ei ollut selvyyttä eikä vastaavanlaisen omakotitalon
luovutushinnasta vertailutietoa, valtionasiamies jätti tarvittavien
arvioiden ja lausuntojen hankkimisen lääninoikeuden
harkintaan. Ellei selvitystä hankita, oli arvoksi katsottava
rakennuksen ikäalennuksilla alentamaton jälleenhankinta-arvo
lisättynä tontin verotusarvolla.
Lääninoikeus katsoi jääneen näyttämättä, että perintöverolautakunnan
käyttämä arvo olisi liian pieni, koska valittaja ei
ollut esittänyt mitään erityistä perustetta väitteelle, että
perintöverotuksessa käytetty arvo olisi liian alhainen eikä
mitään selvitystä väitteen tueksi. Lääninoikeuden tehtävänä
ei ollut ensisijaisesti eikä siten kysymyksessä olevassa tilanteessa
selvityksen hankkiminen siitä, että perintöverolautakunnan
käyttämä arvo olisi liian alhainen.
LOL 22 §
PerVL 9 §
PerVL 10 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.