Oulun LO 28.11.1986 1104/I

Henkilökohtainen tulo - Luonnolliset vähennykset - Matkakustannukset

Verolautakunta oli vähentänyt A:n tulosta asunnon ja työpaikan
välisten matkojen kustannuksina 11 linja-autoliikenteen
50 matkan sarjalipputaksan hinnan 1.342 markkaa.
Valtion- ja kunnanasiamies katsoi, että verovelvollisen tulosta
oli näin vähennetty 275 työpäivältä aiheutuvia matkakustannuksia
vastaava määrä, ja vaati, että A:n tulosta matkakustannuksina
vähennettävä määrä oli vahvistettava 1.100
markaksi, ellei A esittäisi selvitystä hänellä verovuonna
olleiden työpäivien todellisesta määrästä.
A ei hänelle siihen varatusta tilaisuudesta huolimatta ilmoittanut
työssäolopäiviensä lukumäärää verovuonna. Tämän
vuoksi lääninoikeus katsoi, että A:n tulosta asunnon ja työpaikan
välisten matkojen kustannuksina verotuksessa 275
työssäolopäivän mukaan vähennetty määrä oli liian suuri ja
vahvisti vähennyskelpoisen määrän ottaen huomioon muun ohessa
myös sen, että matkalippujen hintoja oli korotettu vasta
10.8.1983 lukien, valtion- ja kunnanasiamiehen vaatimuksen
mukaisesti. Verovuosi 1983. Täysistunto.
TVL 26 § 1 mom 5 kohta
Vrt.HLO:n päätös T:296/I, A:23.3.1988

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.