Mikkelin LO 19.3.1986 263

Lahjavero - Perintövero - Veroluokka - Toissijainen - Perillinen

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oliko kyseessä perintö vai
lahja, kun ilman rintaperillisiä kuolleen vainajan leski ja
vainajan veli olivat sopineet, että veljen saatua käteistä
rahaa 20.000 mk tämä luopuu enemmistä vaatimuksista perintöön
16.2.1983 kuolleen veljensä jälkeen.
A:n kuoltua ilman rintaperillisiä olivat leski X ja vainajan
veli B, joka oli ns. toissijainen perillinen, sopineet, että
viimeksi mainitun saatua pesästä 20.000 mk hänellä ei ole
tämän jälkeen enää vaatimuksia perintöön nähden. Sopimusta
ei ollut tehty perinnönjaon muodossa. Perintöverolautakunta
määräsi B:n maksamaan lahjaveroa X:ltä täten saamastaan lahjasta
III veroluokan mukaan 2.400 mk.
Ottaen huomioon, että nykyisin on lain mukaan mahdollista
toimittaa jako eloonjääneen puolison vaatimuksesta hänen ja
toissijaisten perillisten kesken, lääninoikeus katsoi, että
kyseisessä tapauksessa on tullut määrätä perintövero B:n
ja hänen veljensä A:n välisen sukulaisuuden eli II veroluokan
mukaan ja alensi veron 1.600 markkaan.
Äänestys 2-1
PerVL 11 § 1 mom
PK 3 luvun 5a § ilmenevä periaate
Perintöverotuksen uudistamistoimikunnan mietintö 1980:16 s.64
Vrt. KHO:1969-B-II-600

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.