Kuopion LO 26.3.1986 255/II

Perintövero - Velka - Perustevalitus - Perintöveronjärjestely

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voitiinko pesään ilmennyt uusi
velka vähentää pesän varoista perustevalituksin.
A kuoli 18.5.1985. Perukirjan mukaiset kuolinpesän varat olivat
33.946,70 mk ja velat 4.897 mk. Kuolinpesän säästö oli
29.049,70 mk. A:lta jäi perillisinä sisaret B ja C.
Perintöverolautakunta toimitti perintöverotuksen perukirjan
nojalla määräten B:lle ja C:lle kummallekin perintöveroa
14.525 mk:n osuudesta II veroluokan mukaan 942,80 mk.
Lääninoikeus katsoi, ettei A:lle maksuunpantu lopullinen vero
vuodelta 1984 ollut perustevalituksin vähennettävissä kuolinpesän
varoista. Perintöveronjärjestelyä ei ollut haettu ja
aika sen hakemiselle oli lääninoikeuden päätöksentekohetkellä
kulunut umpeen.
PerVL 50 §
PerVL 56 §
KHO:1979B-II-629

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.