Kuopion LO 27.2.1986 214/II

Verotus - Peitelty osingonjako - Kotimainen osakeyhtiö - Osinko

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voitiinko kotimaisen osuuskunnan
kotimaiselta osakeyhtiöltä saamat osingot lisätä
osuuskunnan valtionverotuksessa verotettavaan tuloon.
Kiinteistöosakeyhtiö, jonka osakkeista pääosan oli omistanut
verovelvollinen, oli vuonna 1978 myynyt omistamansa rakennuksen
verovelvolliselle. Kaupan yhteydessä oli tehty
kiinteistöosakeyhtiön tonttia koskeva vuokrasopimus, mikä
oli osakeyhtiötä kuulematta siirrettävissä. Osakeyhtiö oli
vuonna 1979 jakanut voittoaan osinkona osuuskunnalle.
Lääninverolautakunta lisäsi verovelvollisen valtionverotuksessa
verotettavaan tuloon verotuslain 56 §:n nojalla jaetun
osingon määrän, koska käytännössä osuuskunta oli yksin
omistanut kiinteistöosakeyhtiön ja koska voitto muodostui
lähes yksinomaan verovapaasta myynnistä osuuskunnan saadessa
84 prosenttia jaetusta osingosta.
Kun asiassa ei oltu väitetty, etteikö verovelvollinen olisi
omistanut osakeyhtiön osakkeita yli viisi vuotta ja
kun kotimaisen osuuskunnan kotimaiselta osakeyhtiöltä saamat
osingot olivat eräin poikkeuksin verovapaata tuloa,
lääninoikeus katsoi, ettei osuuskunnan tuloon voitu lisätä
po. osingon määrää.
ElinkVL 6 § 1 mom 5 kohta
VerotusL 56 §
VerotusL 57 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.