Förvaltningsdomstols avgöranden: 1986

Ahvenanmaan LO 30.9.1986 156
Allmän rättshjälp - Omfattningen av rättshjälpen - Fri rättegång
Turun ja Porin LO 30.9.1986 790/I
Rakennusasia - Tilapäinen uudisrakennus - Etäisyys naapurin maasta - Naapurin suostumus
Turun ja Porin LO 25.9.1986 914/IV
Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Ammattikirjallisuus - Palomestari
Uudenmaan LO 22.9.1986 1229/V
Kiinteistötulon verotus - Kiinteistöosakeyhtiö - Menon vähennyskelpoisuus - Selvitysmenettelyn kulut - Selvitystila
Turun ja Porin LO 19.9.1986 766/II
Yleiset ja erityiset vähennykset - Huoltajavähennys - Lapsivähennys - Vähemmän ansainnut puoliso
Kuopion LO 19.9.1986 585/I
Pienyrittäjäin vuosilomaraha - Yhtiön vai osakkaan tulo
Kuopion LO 19.9.1986 584/I
Verotusmenettely - Valitusaika - Säännönmukainen valitus - Perustevalitus - Valituksen jättäminen - Verotoimisto - Lääninoikeus
Turun ja Porin LO 18.9.1986 748/II
Asuntotulon vahvistaminen - Asunnon käyttäminen perheen asumiseen - Perheenjäsen
Uudenmaan LO 18.9.1986 1210/V
Elinkeinotulon verotus - Vaihto-omaisuus - Hankintameno - Aliarvostusvähennys - Kirjanpidon merkitys - Verotuksen kiertäminen - Harkintaverotus
Turun ja Porin LO 18.9.1986 722/II
Ammattitulon verotus - Menon vähennyskelpoisuus - Ylikuormamaksu
Hämeen LO 16.9.1986 914/I
Veronkorotus - Tulon ilmoittamatta jättäminen - Pätevä syy
Hämeen LO 12.9.1986 1002/II
Henkilökohtaisen tulon verotus - Kaksi vakituista asuntoa - Satunnainen myyntivoitto - Myyntivoiton verovapaus - Asuntotulo
Uudenmaan LO 11.9.1986 1200/II
Sosiaalihuolto - Sotilasavustus - Asevelvollisen asumiskustannukset - Asevelvollisen kanssa avioliitonomaisissa olo- suhteissa elävän henkilön tulojen huomioon ottaminen
ÅLANDS LR 28.8.1986 L:152
Barnskyddsärende - Omhändertagande - Fosterhems- placering - Avslutande av skyddsåtgärder
Kuopion LO 22.8.1986 513/II
Verotus - Avoin yhtiö - Erillinen verovelvollinen
Turun ja Porin LO 21.8.1986 582/II
Elinkeinomenon vähennyskelpoisuus 50-vuotisjuhla
Kuopion LO 14.8.1986 503/II
Verotus - Kustannusten korvaus - Päiväraha - Osapäiväraha - Työntekemispaikka - Varsinainen työpaikka - Linja-autonkuljettaja
Kuopion LO 14.8.1986 500/II
Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Tulon hankkimismeno - Ammattikirjallisuus - Päiväkodin keittäjä
Kuopion LO 13.8.1986 494/II
Leimaverotus - Leimamerkki - Erehdys - Hakemus - Valitus
Kuopion LO 13.8.1986 493/II
Leimaverotus - Leimamerkki - Erehdys - Hakemus - Valitus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.