Förvaltningsdomstols avgöranden: 1986

Kuopion LO 26.11.1986 771/II
Ennakonpidätys - Aiheettomasti toimitetun ennakonpidätyksen palauttaminen
Mikkelin LO 26.11.1986 1052
Perintöverotus - Maatila - Omaisuuden arvostus - Metsämaa
Mikkelin LO 26.11.1986 1042
Kunnallisasia - Viran kelpoisuusehdot - Apulaiskaupunginsihteeri - Korkeakoulun loppututkinto
Ahvenanmaan LO 26.11.1986 199
Förskottsuppbörd - Förhandsavgörande Ålands landskapsstyrelse underställt fartyg - Avdrag för sjöarbetsinkomst
Turun ja Porin LO 25.11.1986 982/I
Kunnallisasia - Kunnanhallituksen toimivalta - Palkkaus virastapidättämisen ajalta - Viraltapano - Takaisinperiminen
Uudenmaan LO 25.11.1986 667/I
Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Virkaanastujaistilaisuus
Vaasan LO 21.11.1986 3760
Elinkeinotulon verotus - Arvioverotus - Konkurssi - Kirjanpito
Vaasan LO 21.11.1986 651
Yksityinen tie - Korvaus - Tuomioistuinasia - Virheellinen valitusosoitus - Palauttaminen
Mikkelin LO 20.11.1986 1015
Elinkeinotulon verotus - Varaukset - Takuuvaraus - Siilo - Silta - Elementti
Vaasan LO 18.11.1986 3751
Leimavero - Lainhuudatusleimaveron korotus - Lainhuudatusajan alkaminen - Puolisot - Ulkomaalainen
Vaasan LO 18.11.1986 3750
Leimavero - Lainhuudatusleimavero - Kiinteistön ohella luovutettu irtaimisto - Kommandiittiyhtiö
Hämeen LO 18.11.1986 1205/III
Elinkeinotulon verotus - Työpukukustannus
Vaasan LO 14.11.1986 627
Elinkeinotulon verotus - Investointivaraus - Yksityiskäyttö - Laskennallinen poisto
Vaasan LO 13.11.1986 626
Katumaksu - Maksuluokka - Asemakaava - Liittymäkielto
Uudenmaan LO 13.11.1986 662/VI
Vähennykset tuloverotuksessa - Elatusvelvollisuusvähennys
Keski-Suomen LO 12.11.1986 1200
Ampuma-aseet - Hallussapitolupa 15-vuotias - Suostumus - Holhoojan merkitys
Hämeen LO 11.11.1986 1357/II
Tulontasaus - Liikkeen lopettaminen - Varausten purkaantuminen
Keski-Suomen LO 10.11.1986 1194
Veronhuojennukset - Kehitysalueiden tuotantotoiminnan veronhuojennukset - Poistot
Hämeen LO 7.11.1986 1192/I
Toimeentulotuki - Sairaalan hoitomaksu - Asiakasmaksu - Kotikunta - Oleskelukunta
Uudenmaan LO 6.11.1986 659/VI
Muutoksenhaku verotukseen - Tutkimatta jätetty veromuistutus - Ratkaisematon asia - Veronoikaisumenettely

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.