Keski-Suomen LO 2.10.1984 1326

Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Väitöskirjakulut - Menon jaksottaminen - Verovuosi

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, saadaanko väitöskirjan tekemisestä aiheutuneet menot vähentää verotuksessa vuosittain vai vasta väittelyvuonna kokonaiskuluista esitetyn selvityksen mukaan.

A oli tehnyt verovuonna 1982 lääketieteellistä väitöskirjaa ja vaati vähennettäväksi tästä aiheutuneita menoja 23.054 markkaa. Asiakirjoista ilmeni, että sanottuja menoja oli ollut vuonna 1978 3.752 markkaa, vuonna 1983 6.134 markkaa ja vuonna 1984 10.451 markkaa. Väitöskirja oli valmistunut ja hyväksytty vuonna 1983.

Verotuksessa vuodelta 1982 ei hyväksytty A:n vaatimaa 23.054 markan vähennystä. Valtion- ja kunnanasiamies huomautti vastineessaan, että verotuskäytännössä on väitöskirjakuluja sallittu vähentää vasta väittelyvuonna kokonaiskuluista esitetyn selvityksen mukaan. Tällainen kokonaisselvitys on tarpeen muun ohessa tulo- ja varallisuusverolain 26 §:n 1 momentin 6 kohdan tarkoittaman kohtuullisen määrän arvostelemiseksi.

Lääninoikeus katsoi, että A:lla on oikeus vähentää verovuoden 1982 tuloistaan tänä vuonna väitöskirjan tekemisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, mikäli niitä ei ole suoritettu stipendillä tai apurahalla. Asia palautettiin verolautakunnalle vähennyksen määrän vahvistamista varten.

Verovuosi 1982.

TVL 26 § 1 mom 6 kohta

KHO:n päätös 21.5.1985 taltionumero 2077. Ei muutoksenhakulupaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.