Författningsändringsregister: 2023

Författningsändringar i nummerordning

959 - 922 921 - 895 894 - 863 861 - 820 819 - 654 653 - 625 617 - 470 443 - 349 345 - 265 262 - 166 ...6 - 1

959/2023
Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektor
951/2023
Arbets- och näringsministeriets förordning om tvistenämnden för energimarknaden
949/2023
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av förvaltningsuppgifter som gäller Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens nationella program
948/2023
Lantmäteriverkets arbetsordning
945/2023
Statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster och vissa andra utvecklingsåtgärder
944/2023
Statsrådets förordning om stöd till de jordbrukare som drabbats av specifika problem som påverkar lönsamhet
941/2023
Finansministeriets förordning om Statens ekonomiska forskningscentrals avgiftsbelagda prestationer
940/2023
Statsrådets förordning om Finlands naturpanel
939/2023
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd enligt lagen om pension för arbetstagare
938/2023
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogrammet 2023–2028
936/2023
Statsrådets beslut om givande av tillfälligt skydd till vissa statslösa personer och medborgare från tredje länder för bemötande av situationen i Ukraina
934/2023
Statsrådets förordning om prisuppgifter som tillämpas som grund för beskattningsvärdet i fråga om gruvmineralskatt
933/2023
Miljöministeriets förordning om frivillig ekologisk kompensation
930/2023
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer 2023
929/2023
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2023–2024 och 2024–2025
927/2023
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift
925/2023
Statsrådets förordning om transport av farliga ämnen
924/2023
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2023–2024
923/2023
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen samt i överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen om informationssäkerhet
922/2023
Statsrådets förordning om avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om informationssäkerhet samt säkerhetsbestämmelserna
Författningsändringar i nummerordning

959 - 922 921 - 895 894 - 863 861 - 820 819 - 654 653 - 625 617 - 470 443 - 349 345 - 265 262 - 166 ...6 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.