Författningsändringsregister: 2022

Författningsändringar i nummerordning

830 - 795 787 - 699 681 - 485 484 - 422 420 - 369 368 - 291 290 - 198 196 - 151 149 - 104 103 - 25 20 - 7

830/2022
Statsrådets förordning om avtalet med Sveriges civila luftfartsmyndighet om trafik över nationsgränserna
826/2022
Lag om säkerställande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt
825/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om åtkomsträttigheter till kunduppgifter
824/2022
III tilläggsbudgeten för 2022
822/2022
Arbets- och näringsministeriets förordning om de arbets- och näringsbyråer som är behöriga för uppgifter som föreskrivs med stöd av utlänningslagen
813/2022
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av uppgifter i anslutning till bedömningen av överensstämmelse med kraven i fråga om nödsamtalssystemet eCall
811/2022
Statsrådets förordning om vissa uppgifter som ska registreras i det positiva kreditupplysningsregistret
809/2022
Skatteförvaltningens beslut om ansökan om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruke
807/2022
Justitieministeriets förordning om blanketter som ska användas i föräldraskaps- och underhållsärenden
805/2022
Statsrådets förordning om rättsgenetisk faderskapsundersökning och medicinsk utredning
804/2022
Statsrådets förordning om anmälan om barns födelse och godtagbara handlingar för fastställande av identiteten i föräldraskapsärenden
803/2022
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Thailand om befrielse från krav på visum för innehavare av diplomatpass eller tjänstepass
802/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd enligt lagen om pension för arbetstagare
801/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetsregister vid Institutet för hälsa och välfärd
800/2022
Statsrådets förordning om stöd för restaurering, iståndsättning och vård av trädbevuxna livsmiljöer åren 2022–2027
799/2022
Statsrådets förordning om storleken på de arvoden som betalas till utsedda besiktningsmän och skeppsmätare samt utsedda inspektörer
798/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
797/2022
Justitieministeriets förordning om enheter vid brottspåföljdscentralen och om tvåspråkiga avdelningar vid fängelserna
796/2022
Justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten
795/2022
Justitieministeriets förordning om Brottspåföljdsmyndighetens emblem och tjänstetecken
Författningsändringar i nummerordning

830 - 795 787 - 699 681 - 485 484 - 422 420 - 369 368 - 291 290 - 198 196 - 151 149 - 104 103 - 25 20 - 7

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.