331/2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller av vissa djur, avelsmaterial från sådana djur, produkter av animaliskt ursprung samt animaliska biprodukter och därav framställda produkter som exporteras till stater utanför Europeiska unionen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Förvaltningsområde: Jord- och skogsbruksministeriet
Ikraftträdande: 21.04.2021
OBS: Innehåller bilaga; F 832/2013 som har upphävts genom denna F har redan upphört att gälla genom L 76/2021

Denna författning har utfärdats med stöd av följande författningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.