Författningsändringsregister: 2021

Författningsändringar i nummerordning

277 - 215 213 - 162 161 - 131 129 - 82 81 - 1

277/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om innehållskraven för anmälan om verkställande av beskogningsstöd och om förfarandet vid utbetalning av beskogningsstöd
276/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion
274/2021
Statsrådets förordning om delegationen för studerandehälsovård för högskolestuderande
268/2021
Statsrådets förordning om det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den tidsfrist för ikraftträdande av avvikande bestämmelser som avses i artikel 7.3 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag
267/2021
Finansministeriets förordning om beräkning av kravet som kompletterar minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder utifrån de totala skulderna och kapitalbasen
264/2021
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till vissa ansökningar om tillstånd för kreditinstitutsverksamhet
259/2021
Justitieministeriets förordning om temporär begränsning av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff
258/2021
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
256/2021
Lag om senareläggning av 2021 års kommunalval
255/2021
Tilläggsbudgeten för 2021
254/2021
Statsrådets förordning om förbruknings- och faktureringsuppgifter och fördelning av kostnaderna i fråga om värme, kyla och vatten
250/2021
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
241/2021
Lag om upphävande av lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet
223/2021
Utrikesministeriets förordning om om sättande i kraft av avtalet med Kenya om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer-finansieringsinstrumentet
222/2021
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Ålands självstyrelse 100 år ändring
220/2021
Statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2021
219/2021
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2021 för biodling enligt antalet bisamhällen
217/2021
Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård
216/2021
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Vietnam om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer-finansieringsinstrumentet
215/2021
Livsmedelsverkets beslut om avveckling av en övervakningszon som inrättats på grund av högpatogen aviär influensa
Författningsändringar i nummerordning

277 - 215 213 - 162 161 - 131 129 - 82 81 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.