Författningsändringsregister: 2021

Författningsändringar i nummerordning

889 - 845 844 - 801 800 - 756 753 - 693 692 - 591 589 - 469 468 - 416 409 - 359 358 - 325 324 - 267 ...65 - 1

889/2021
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2021, transportbidrag för mjölk för 2020 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2021
888/2021
Statsrådets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse vid samhällsomfattande tjänster och om minimikraven för tjänster som tillhandahålls grupper med särskilda behov
887/2021
Lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem
884/2021
Statsrådets förordning om protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen
880/2021
Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2021–2030 beviljas för projekt för iståndsättning, vård och restaurering av livsmiljöer
879/2021
Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
877/2021
Statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid- 19-intyg och delta i covid-19-test
873/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2021–2022
871/2021
Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Slovenien om främjande av och skydd för investeringar
868/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården åren 2022 och 2023
867/2021
Statsrådets förordning om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik
866/2021
Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader finansierade med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder
863/2021
Livsmedelsverkets beslut om ändring av ett beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av infektuös hematopoietisk nekros (IHN)
862/2021
Statsrådets förordning om delegationen för tillsynen över ärenden gällande utländska arbetstagares och företagares anställningsvillkor och uppehållstillstånd
860/2021
Statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa kostnader som den offentliga social- och hälsovården orsakas 2021 på grund av covid-19-pandemin
855/2021
Livsmedelsverkets beslut om utvidgning av den smittade zon som inrättats i Janakkala på grund av högpatogen aviär influensa
854/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer
851/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beloppet för minskningen i utjämningsavsättningen
850/2021
Livsmedelsverkets beslut om inrättande av en smittad zon på grund av högpatogen aviär influensa
845/2021
Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias ledarskapsinstitut för hållbar utveckling
Författningsändringar i nummerordning

889 - 845 844 - 801 800 - 756 753 - 693 692 - 591 589 - 469 468 - 416 409 - 359 358 - 325 324 - 267 ...65 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.