Författningsändringsregister: 2020

979/2020
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan om återbäring vid utförsel
978/2020
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i yrkande om skatt som fastställs på basis av användningen av fordonet
977/2020
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan om återbäring av skatt på fordon som avses i 11, 23, 24 och 25 § i bilskattelagen
976/2020
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan om återbäring av skatt på grund av skada
970/2020
Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer
969/2020
Finansministeriets förordning om avgifter år 2021 för prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
955/2020
Lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs
954/2020
Skatteförvaltningens arbetsordning
953/2020
Statsrådets förordning om stöd för iståndsättning och vård av vårdbiotoper åren 2020–2025
951/2020
Statsrådets förordning om betalning år 2021 av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
950/2020
Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2021
949/2020
Statsrådets förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
945/2020
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Nepal om ändring av överenskommelsen med Nepal om andra fasen i programmet för utbildningssektorn
944/2020
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
942/2020
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
941/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
940/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2021
939/2020
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
938/2020
Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Etiopien om den fjärde fasen i det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
936/2020
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.