Författningsändringsregister: 2020

Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...1016 - 980 979 - 936 935 - 885 841 - 810 809 - 719 718 - 675 672 - 637 615 - 584 583 - 490 483 - 434 ...15 - 2

718/2020
Miljöministeriets förordning om krav på energiprestanda för vissa installationssystem i byggnader
717/2020
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2021
716/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionsindex för år 2021
715/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lönekoefficient för år 2021
713/2020
Statsrådets förordning om enheterna inom Skatteförvaltningen
710/2020
Lag om upphävande av lagarna om lätta bilar
709/2020
Statsrådets förordning om avtalet med Sri Lanka om luftfart
706/2020
Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Rumänien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar
704/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården
703/2020
VI tilläggsbudgeten för 2020
694/2020
Finansministeriets förordning om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av kommuners ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2021
693/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2020–2021
690/2020
Statsrådets förordning om delegationen för teckenspråksärenden
687/2020
Lag om temporär epidemiersättning
685/2020
Tullens arbetsordning
684/2020
Statsrådets förordning om beviljande av statsunderstöd för fullgörande av Finlands klimatpanels uppgifter
679/2020
Statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av journalistiskt innehåll 2020
677/2020
Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
676/2020
V tilläggsbudgeten för 2020
675/2020
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...1016 - 980 979 - 936 935 - 885 841 - 810 809 - 719 718 - 675 672 - 637 615 - 584 583 - 490 483 - 434 ...15 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.