Författningsändringsregister: 2020

Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...935 - 885 841 - 810 809 - 719 718 - 675 672 - 637 615 - 584 583 - 490 483 - 434 433 - 395 394 - 362 ...15 - 2

615/2020
Lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen
610/2020
Republikens presidents förordning om verkställandet av beskattningen på Åland för skatter som betalas till landskapet Åland och kommunerna på Åland
609/2020
Statsrådets förordning om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln
608/2020
Statsrådets förordning om 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet
607/2020
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Moçambique om Finlands stöd till programmet for undervisningssektorn
605/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå
604/2020
Statsrådets förordning om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi
603/2020
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Ryssland om underlättande av civil flygpersonals inresa
602/2020
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
600/2020
Statsrådets förordning om avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet
599/2020
Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan
598/2020
Statsrådets förordning om avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan
597/2020
Statsrådets förordning om avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan
596/2020
Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan
591/2020
Statsrådets förordning om överenskommelsen om ändring av stycke 14 i bilagan till den 11 februari 2004 mellan Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige ingångna överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken
590/2020
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part
589/2020
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part
586/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2020–2021
585/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2020–2021
584/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storleken på ersättningen för utbildning som krävs för begränsad förskrivningsrätt år 2020
Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...935 - 885 841 - 810 809 - 719 718 - 675 672 - 637 615 - 584 583 - 490 483 - 434 433 - 395 394 - 362 ...15 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.