Författningsändringsregister: 2020

Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...809 - 719 718 - 675 672 - 637 615 - 584 583 - 490 483 - 434 433 - 395 394 - 362 359 - 282 280 - 190 ...15 - 2

483/2020
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
481/2020
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Barnens rättigheter och barnskyddsarbetet i Finland – Mannerheims Barnskyddsförbund 100 år
480/2020
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Väinö Linna 100 år
477/2020
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
476/2020
Riksdagens beslut om ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån
475/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2020
474/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av handel med utsäde
473/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om odlingsgranskning och provtagning inom utsädesproduktionen
471/2020
Statsrådets förordning om förutsättningarna för beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade
468/2020
Statsrådets förordning om avtalet med Dominikanska republiken om luftfart
467/2020
Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2020/2021
466/2020
Statsrådets förordning om avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik
464/2020
Lag om förbudsförfarande i fråga om onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer
452/2020
Lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom
446/2020
Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19- epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket
445/2020
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen
444/2020
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen samt av förordningarna om tillämpningen av befogenheterna i fråga
443/2020
Statsrådets beslut om sammanslagning av Kankaanpää stad och Honkajoki kommun
441/2020
Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2020–2023 beviljas för byggande av kommunalteknik i bostadsområden
434/2020
Lag om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss
Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...809 - 719 718 - 675 672 - 637 615 - 584 583 - 490 483 - 434 433 - 395 394 - 362 359 - 282 280 - 190 ...15 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.