Författningsändringsregister: 2020

Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...718 - 675 672 - 637 615 - 584 583 - 490 483 - 434 433 - 395 394 - 362 359 - 282 280 - 190 189 - 155 ...15 - 2

433/2020
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
426/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
425/2020
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift
424/2020
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
423/2020
Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Etiopien om stöd för den etiopiska regeringens fond för vattenförsörjning, sanitet och hygien
422/2020
Statsrådets förordning om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet
421/2020
Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2020–2021
418/2020
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag
417/2020
Skatteförvaltningens beslut om anmälnings- och uppgiftsskyldighet som gäller rapporteringspliktiga arrangemang
416/2020
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor
415/2020
Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismen
414/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkesdistrikt och högsta tillåtna antal renar
410/2020
Lag om avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik
403/2020
Lag om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag
401/2020
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
399/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter
398/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter
397/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för prydnadsväxter och växter för mångsidigt bruk
396/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för prydnadsväxter
395/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...718 - 675 672 - 637 615 - 584 583 - 490 483 - 434 433 - 395 394 - 362 359 - 282 280 - 190 189 - 155 ...15 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.