Författningsändringsregister: 2020

Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...672 - 637 615 - 584 583 - 490 483 - 434 433 - 395 394 - 362 359 - 282 280 - 190 189 - 155 154 - 120 ...15 - 2

394/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för köksväxter
393/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter
392/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
391/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd
390/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter
389/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
388/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om växtsortlistan
386/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M318 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
384/2020
Statsrådets förordning om avtalet om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete
383/2020
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
381/2020
III tilläggsbudgeten för 2020
379/2020
Statsrådets förordning om användningen av trafikanordningar
376/2020
Statsrådets förordning om proportionalitetsprövning före antagandet av reglering av yrken
375/2020
Statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande
370/2020
Statsrådets förordning om temporärt understöd till företag inom primär jordbruksproduktion
369/2020
Statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation
368/2020
Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk till ett enda kvotområde för strömming per fiskeresa
367/2020
Statsrådets förordning om temporärt understöd till företag på landsbygden
363/2020
Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
362/2020
Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...672 - 637 615 - 584 583 - 490 483 - 434 433 - 395 394 - 362 359 - 282 280 - 190 189 - 155 154 - 120 ...15 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.